Banner

Giới thiệu ban lãnh đạo

Giới thiệu ban lãnh đạo

1/. Bà NGUYỄN THỊ LAN – TỔNG GIÁM ĐỐC
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế ngành kiểm toán. Có hơn 8 năm công tác trong ngành Dịch vụ Bảo vệ. Trước khi tham gia sáng lập Công ty Bảo vệ Đông Á việt Nam với vai trò Giám Đốc và Phụ trách tài chính. Bà từng đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Tài chính tại các công ty trong và ngoài nước. Với tâm huyết và mong muốn phát triển sự nghiệp với ngành nghề cung cấp dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp.

2/. Ông ĐÀO VĂN THIỆU – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tốt nghiệp cử nhân luật gắn bó với ngành dịch vụ bảo vệ trên 10 năm, từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Phòng tại các công ty trong và ngoài nước. Ông tham gia vào Ban Lãnh Đạo Công ty Bảo vệ Đông Á Việt Nam với vai trò người phụ trách Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng.

3/. Ông HỒNG QUỐC CƯỜNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế TP.HCM – Ngành Quản Trị Nhân Lực, trên 8 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ bảo vệ. Ông tham gia sáng lập ĐAVN với vai trò người phụ trách về nhân lực, chịu trách nhiệm hoạch định nguồn nhân lực và các chính sách Công ty ĐAVN.

4/. Ông NGUYỄN NAM – GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ
Cử nhân Luật Kinh Tế, công tác trong ngành Bảo vệ trên 15 năm. Ông phụ trách về Nghiệp vụ bảo vệ, tư vấn khách hàng, lập phương án và các quy trình bảo vệ cho các mục tiêu, chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ bảo vệ và tư vấn An Ninh.

5/. Ông HOÀNG QUÝ PHÚC - TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Sinh năm 1973, Thạc sỹ luật. Ông phụ trách bộ phận pháp chế và tuân thủ đồng thời ông là đại diện phát ngôn của Đông Á Việt Nam

6/. Ông  TRẦN VĂN SỰ –TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Sinh năm 1974, cử nhân Luật. Ông có 18 năm kinh nghiệm trong ngành bảo vệ Chuyên nghiệp. đã được các tổ chức ASIS international (Hiệp hội an ninh mỹ) và AUSCham (hiệp hội doanh nghiệp úc) đào tạo. Ông phụ trách hoạt động kinh doanh phát triển thương hiệu.

7/. Ông ĐINH TUẤN NGHINH - TRƯỞNG CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 
Tốt nghiệp đại học thương mại, 12 năm công tác trong nghành bảo vệ chuyên nghiệp. Là đại diện trưởng chi nhánh Bình Dương của công ty Đông Á VN.

8/. Ông ĐỖ XUÂN THẮNG – TRƯỞNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Cử nhân Học viện Hành chính – Cao đẳng Marketing, kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành bảo vệ. Là đại diện Trưởng Chi Nhánh Cần Thơ của ĐAVN.

9/. Ông TRẦN HUY THÔNG - TRƯỞNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Kinh nghiệm 18 năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp, là một trong những thành viên đầu tiên tham gia việc sáng lập ngành nghề Dịch Vụ Bảo Vệ tại Việt Nam.

10/. Mr Paul Antone - CỐ VẤN AN NINH CAO CẤP

Cựu sỹ quan đặc nhiệm GIGN của Pháp. Cố vấn cao cấp của Đông Á Việt Nam về các giải pháp ngăn chặn, chống tiếp cận và bảo vệ Yếu Nhân (VIP)