Banner

Đào tạo kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy

Đào tạo kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy

Thứ tư, 14/12/2022, 08:30

Với công tác về phòng cháy chữa cháy, nhân viên bảo vệ sẽ được đào tạo các kỹ năng cơ bản sau: 

 

dt

                                               Đào tạo nhân viên bảo vệ kỹ năng phòng cháy chữa cháy

  • Đào tạo kỹ năng phòng cháy chữa cháy, phát hiện và nhận biết cháy nổ
  • Nhận thức pháp luật và các quy định về công tác PCCC và các nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy cơ bản. 
  • Các tình trạng cháy nổ và sơ cấp cứu, biện pháp phòng cháy và chữa cháy.
  • Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ PCCC, vận hành hệ thống theo dõi và báo động, sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.
  • Chiến thuật chữa cháy.