Banner

Đào tạo kiến thức Pháp luật

Đào tạo kiến thức Pháp luật

Thứ tư, 14/12/2022, 08:30

Một người bảo vệ chuyên nghiệp không chỉ cần có các kỹ năng nghiệp vụ tốt mà còn phải nắm rõ các kiến thức pháp luật để có thể ứng xử một cách văn minh, tránh làm điều phạm pháp. Chương trình đào tạo nhân viên bảo vệ về mảng pháp luật bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

dt

                     Nắm rõ các kiến thức pháp luật để có thể ứng xử một cách văn minh, tránh làm điều phạm pháp

  • Các điều, khoản chính và cơ bản của Bộ Luật dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự, giúp nhân viên bảo vệ có những ứng xử chuẩn mực, không vi phạm các pháp luật. 
  • Các điều, khoản chính và cơ bản của Luật Hành chính, luật lao động để nhân viên có thể hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công việc của mình. 
  • Các điều, khoản chính và cơ bản của Luật hình sự để nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật và giới hạn trong thực thi chức trách nhiệm vụ của một nhân viên bảo vệ, tránh vượt quá giới hạn cho phép dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật.
  • Các đòn thế võ thuật tự vệ và chiến đấu nhằm mục đích khống chế tội phạm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.