Banner

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Thứ tư, 14/12/2022, 15:16

Các nội dung chương trình huấn luyện đào tạo ngắn hạn bao gồm.

 MỤC

NỘI DUNG

1

Mục đích

2

Yêu cầu/Phạm vi áp dụng

3

Nội dung đào tạo [Bài 1]

3.1

·        Giới thiệu cơ cấu tổ chức, thành phần ban lãnh đạo Công ty Đông Á Việt Nam

3.2

Nội quy công ty/chế độ tiền lương, thưởng đối với NVBV

3.2.1

·        Một số nội quy, quy định cơ bản

3.2.2

·        Quy chế lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên bảo vệ

3.2.3

·        Quy định về tác phong đối với bảo vệ chuyên nghiệp Đông Á VN

3.2.4

·        Các lỗi vi phạm thường gặp của nhân viên bảo vệ

4

Nội dung đào tạo [Bài 2]/Nhiệm vụ chung cho công tác bảo vệ chuyên nghiệp.  

4.1

·        Quy trình khách liên hệ công tác

4.2

·        Quy trình thầu phụ ra vào/hoạt động giám sát thầu phụ

4.3

·        Quy trình xuất hàng/kiểm tra vật tư ra vào cổng

4.4

·        Phương pháp kiểm tra xét người BODY CHECK/xét xe

5

Nội dung đào tạo [Bài 3] Bảo vệ cao ốc, văn phòng, khu căn hộ 

5.1

·        Bảo vệ cao ốc, văn phòng, khu căn hộ 

5.2

·        Mô tả nhiệm vụ khi tuần tra của nhân viên bảo vệ

5.3

·        Mô tả nhiệm vụ tại vị trí chòi gác

6

Nhận biết, sử dụng trang bị PCCC tại chỗ [Bài 4]/sử dụng TBHT 

6.1

·        Nhận biết các loại bình CC, tính năng tác dụng cụ thể.

6.2

·        Thao tác dải vòi, giáp lăng phun chữa cháy

6.3

·        Phương pháp sử dụng bộ đàm, các loại trang bị hỗ trợ

7

Hướng dẫn xử lý một vài sự cố thường gặp

7.1

·        Vi phạm nội quy, quy định

7.2

·        Trộm cắp tài sản/ hành vi, biểu hiện bất minh

7.3

·        Chống bạo động, đối tượng xấu tấn công và quản lý đám đông.

8

Các động tác điều lệnh [Bài 5]

8.1

·        Động tác chào điều lệnh (Có mũ và không có mũ)

9

Pháp luật trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp [Bài 6]