7 LÝ DO CHỌN BẢO VỆ ĐÔNG Á VIỆT NAM

Trang chủ / Lý do

21/09/13 21:56:30 GMT+7

Tin cậy Chắc chắn

Mục đích của hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là giữ cho mục tiêu yên ổn, coi trọng mạng sống của con người, giữ gìn tài sản cho Khách Hàng, chống lại mọi điều ác, các hành vi sai trái, vun đắp cho sự sống, sự bình yên, ngăn cản sự tàn phá, rối loạn.


Trong thực tế đã có nhiều gương hy sinh dũng cảm hay làm việc quyên mình của cá nhân nhân viên bảo vệ chuyên ngiệp trong chữa cháy, cứu người bị nạn mà xã hội ghi ơn và khâm phục tuy nhiên với hoạt động kinh doanh xô bồ, bát nháo của thị trường dịch vụ bảo vệ hiện tại không ít các cá nhân nhân viên bảo vệ, các công ty bảo vệ đã làm mất đi sự Tin Cậy của Khách Hàng bởi sự quản lý đội ngũ nhân viên lỏng lẻo, khâu tuyển dụng đơn giản, sơ sài, Cạnh tranh phá giá thiếu lành mạnh.


Mục tiêu của Đông Á Việt Nam đang hướng tới

- Sự hài lòng, thỏa mãn của Khách Hàng bằng chất lượng Dịch vụ Tin Cậy.

- Xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG SÁNG

- Hoạt động tuyển dụng có chọn lọc và đào tạo.

- Đông Á Việt Nam khẳng định Chúng tôi thích ứng với mọi tình huống bằng chất lượng dịch vụ.

- Tin Cậy Chắc Chắn là giá trị cốt lõi của Đông Á Việt Nam.


ĐỐI TÁC AN TOÀN TIN CẬY