7 LÝ DO CHỌN BẢO VỆ ĐÔNG Á VIỆT NAM

Trang chủ / Lý do

21/09/13 21:56:05 GMT+7

Phương án bảo vệ chuyên nghiệp

Phương Án Bảo Vệ được xây dựng chuyên nghiệp, bài bản sát thực tế bằng các Quy Trình Kiểm Soát An Ninh An Toàn chuẩn hóa, thống nhất đồng bộ như:


- Quy trình kiểm soát Khách Liên Hệ Công Tác.

- Quy Trình kiểm soát nhà thầu, các đơn vị lao động thuê ngoài.

- Quy trình kiểm soát nhà cung cấp vật tư, thiết bị.

- Quy trình kiểm soát Vật Tư ra vào cổng.

- Quy trình tạm nhập thiết bị hàng hóa vật tư.

- Quy trình kiểm soát xuất nhập hàng hóa.

- Quy trình kiểm tra, kiểm soát hoạt động đổ rác, thu gom rác thải.

- Quy trình giám sát kiểm tra an toàn.

- Quy trình quản lý rủi ro.

 

ĐÔNG Á VIỆT NAM - ĐỐI TÁC AN TOÀN TIN CẬY