7 LÝ DO CHỌN BẢO VỆ ĐÔNG Á VIỆT NAM

Trang chủ / Đào tạo

18/09/13 14:46:26 GMT+7

Đào tạo

Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Đông Á Việt Nam thường xuyên mở các khóa đào tạo ngắn hạn vào ngày 15 và ngày 1 hàng tháng. Đào tạo chỉ huy cán bộ nguồn nâng cao định kỳ 3 tháng.


Các ứng viên sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo ngắn hạn, cấp tốc theo chương trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp được biên soạn bởi những người tiên phong đối với hoạt động bảo vệ dịch vụ tại Việt Nam. Nhân viên sao khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ nắm được kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, đạo đức nghề bảo vệ, nội quy, quy định của Công Ty TNHH DVBV Đông Á Việt Nam.


                                                 ĐÔNG Á VIỆT NAM - ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY

                                                          FOR SAFETY AND RELIABILITY