7 LÝ DO CHỌN BẢO VỆ ĐÔNG Á VIỆT NAM

Trang chủ / Chính sách / Chính sách chất lượng

18/09/13 14:44:51 GMT+7

Chính sách chất lượng

Đông Á Việt Nam luôn định hướng phấn đấu trở thành Doanh nghiệp nằm trong Top dẫn đầu trong lĩnh bảo vệ chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu, chúng tôi cam kết:

1/ Không nhận vào công ty những ứng viên có tiền án tiền sự, không rõ lý lịch, không đạt tiêu chuẩn bắt buộc đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.


2/. Luôn cung cấp cho khách hàng những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh đi kèm với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn và hoàn hảo.


3/. Luôn đề cao tiêu chuẩn nghiệp vụ dịch vụ khách hàng và đó là yêu cầu bắt buộc đối với nhân viên bảo vệ công ty Đông Á Việt Nam.


4/. Luôn đặt chữ Tín lên làm trọng, không vì lợi nhuận để gian dối, lừa bịp khách hàng….


5/. Luôn đặt mình vào vào vị trí của khách hàng để có những quyết định hợp lý nhất…


6/. Luôn làm thỏa mãn tối đa các yêu cầu thỏa đáng của quý Khách Hàng.

Chính sách này được phổ biến rộng rãi đến tất cả CB-CNV trong công ty, khách hàng, nhà cung ứng và các bên có liên quan tới Đông Á Việt Nam. 

ĐÔNG Á VIỆT NAM – ĐỐI TÁC AN TOÀN TIN CẬY
FOR SAFETY AND RELIABILITY